Friedrich Schiller

Publikacje
Nowej Solidarności

26.09.2000

Remedium na kryzys paliwowy


 1. Niniejszy dokument stanowi wstępny program dotyczący kroków nadzwyczajnych, które poszczególne rządy powinny podjąć w celu ustanowienia kontroli nad inflacją powodowaną przez ceny ropy naftowej.

 2. Ogólnie rzecz biorąc, obecna globalna inflacja cen ropy naftowej stać się może detonatorem chaotycznego załamania się jeśli nie wszystkich to wielu gospodarek świata. Działania zaproponowane w niniejszym dokumencie mają za cel jedynie opanowanie obecnej wyjątkowej sytuacji, nie zaś bardziej ogólnego problemu światowego systemu monetarnego i finansowego, ale przyczynią się w poważny, być może decydujący sposób do ustanowienia odpowiedniego kierunku.

 3. Fundamentalną przyczyną ogólnego kryzysu, którego kryzys cen ropy naftowej jest jedynie najbardziej oczywistą polityczną i gospodarczą konsekwencją, jest ogólna hiperinflacja cen aktywów finansowych, która wyraża się obecnie, w coraz większym tempie, jako hiperinflacja cen dóbr, przypominająca proces mający miejsce w Niemczech w okresie marzec-listopad 1923 r.

 4 .Z oczywistych powodów, najbardziej brutalnym rezultatem rosnącej w górę spirali finansowej hiperinflacji jest szokujące tempo i stopień wzrostu cen ropy naftowej. Coraz bardziej desperackie wysiłki zmierzające do zapewnienia napływu aktywów finansowych do sfery dolara amerykańskiego, wykorzystują kilka połączonych ze sobą zjawisk, by stworzyć warunki do zwiększenia związanej z ceną aktywów akumulacji spowodowanej trendem hiperinflacyjnym w cenach dostawczych produktów z ropy naftowej.

 Zjawiska te obejmują: zwiększoną w ostatnim okresie koncentrację własności ze strony czołowych korporacji naftowych, powstałą w rezultacie fuzji i zakupu; zwiększoną rolę rynku spekulacyjnego w dostawach ropy naftowej; denominację cen ropy w dolarach amerykańskich; intensyfikację działalności spekulacyjnej, szczególnie w sferze finansowych derywatyw, co grozi podniesieniem już wkrótce cen baryłki ropy naftowej do 40-50 dolarów, a nawet więcej.

 5. Tradycyjne środki nie są w stanie zapewnić kontroli nad tym problemem nawet w ciągu krótkiego okresu. Jedynie drastyczne posunięcia, podjęte w rezultacie porozumienia między suwerennymi rządami narodowymi, mogą załagodzić kryzys spowodowany rosnącymi cenami ropy naftowej. Albo rządy poszczególnych państw podejmą odpowiednie kroki już w najbliższej przyszłości, albo w ciągu zbliżających się tygodni będziemy świadkami chaosu na skalę międzynarodową.

 6. Kroki, jakie należy podjąć pod przewodnictwem rządu Stanów Zjednoczonych, powinny mieć za cel natychmiastowe nawiązanie współpracy między czołowymi krajami produkującymi i konsumującymi ropę naftową.
 

 7. Rządy te powinny: 
 a) ogłosić stan wyjątkowy w celu ustabilizowania przepływu i cen głównych dostaw energii do gospodarek narodowych; 
 b) ustanowić kontrakty, bezpośrednio między rządami, dotyczące dostaw ropy od producentów do konsumentów na okres co najmniej 12 miesięcy; 
 c) w ramach tych kontraktów ustanowić rozsądne ceny na dostawy ropy;
 d) ze względu na globalną strategię kontroli cen i dostaw ropy, ustanowić jako priorytet przeróbkę napływającej zakontraktowanej ropy w rafineriach dla najważniejszych kategorii konsumentów w poszczególnych krajach.

 8. Powyższe kroki doprowadzą do załamania się obecnych hiperinflacyjnych trendów związanych z cenami ropy naftowej. Będzie to miało znaczny efekt polityczny, w formie reakcji ze strony spekulantów obecnie zbijających fortuny kosztem cierpień wielu narodowych gospodarek, uderzonych przez rosnące w szybkim tempie ceny spekulacyjne ropy. Nie możemy pozwolić grupie kilku spekulantów na zniszczenie całych narodów i stosunków między poszczególnymi gospodarkami. Ich opozycję względem pilnych obecnie środków zaradczych należy usunąć w imię strategicznych interesów narodowych.

 9. Zaproponowane tu działania nie uzdrowią obecnego trendu hiperinflacyjengo. Ich celem jest ustanowienie kontroli nad najbardziej krytycznym aspektem inflacji spowodowanej spekulacją. Działania te ustanowią standard współpracy pilnie dziś konieczny dla skutecznego potraktowania międzynarodowego kryzysu bankowego i związanych z nim innych kryzysów, które wkrótce uderzą świat w ciągu zbliżających się tygodni i miesięcy.

 10. Istnieje wiele szczegółów obecnego systemu spekulacyjnego marketingu kontraktów na ropę naftową, które wymagają bliższego przestudiowania i oceny. Ich przegląd jest pilny i powinien zacząć się już teraz. Jednakże, przedstawiciele rządowi, którzy rozumieją politykę związaną z ropą naftową, powinni spełniać szczególną rolę w procesie realizacji ogólnych środków, które zaproponowałem w niniejszym dokumencie. Po początkowym okresie funkcjonowania pierwotnych porozumień, trwającym od 30 do 90 dni, drugorzędne i trzeciorzędne aspekty problemu powinny stać się jaśniejsze, a co ważniejsze, rządy i zaangażowane w ten proces instytucje do tego czasu rozwiną mechanizmy konieczne dla kontynuacji rozpoczętych zmian.
 

Lyndon LaRouche

* początek strony

* wróć do spisu treści