Początek StronyBiuletyn InformacyjnyNowa SolidarnośćPrace LaRouchaInne dokumentyWarte zobaczeniaNasz adres: eirns@larouchepub.comKomunikat prasowy nr1Komunikat prasowy nr1
Komitetu Wyborczego
"LaRouche w 2004 r"
styczeń 2002

Komitet wyborczy LaRouche’a demaskuje kłamstwa w polskich mass mediach


W ostatnich miesiącach 2001 r. czołowe polskie mass media rozpętały bezprecedensową kampanię oszczerstw przeciwko Lyndonowi LaRouche’owi, starającemu się o nominację na kandydata na fotel prezydencki USA w wyborach 2004 r., oraz Instytutowi Schillera. Artykuły zawierające potwarze i bezpodstawne spekulacje, które pojawiły się m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Trybunie”, „Gazecie Polskiej”, „Zyciu Warszawy” i „Rzeczpospolitej”, często nawiązywały do wypowiedzi Konstantego Miodowicza, byłego szefa kontrwywiadu UOP, Krzysztofa Janika, 

ministra spraw wewnętrznych oraz Bronisława Komorowskiego, byłego ministra obrony narodowej. Wykorzystując jako pretekst skandal wywołany przez Andrzeja Leppera (który wbrew raportom prasowym nie jest i nigdy nie był finansowany bądź wspierany politycznie przez Instytut Schillera) ich autorzy sfabrykowali liczne bezpodstawne i obraźliwe oskarżenia wobec LaRouche’a i jego żony, Helgi Zepp-LaRouche, założycielki Instytutu Schillera. Szczególnie zadziwiające były cytowane wypowiedzi posła Miodowicza, którego najwyraźniej poniosła fantazja, gdy mówił o Instytucie i LaRouche’u.

     W odpowiedzi na tę kampanię kłamstw, komitet wyborczy Lyndona H.LaRouche’a, popierający jego kandydaturę na fotel prezydencki w wyborach 2004 r., publikuje niniejszy komunikat prasowy w celu zdemaskowania kłamstw i oszczerstw skierowanych przeciwko LaRouche’owi, a jednocześnie podkreśla, że osoby rozprzestrzeniające kłamstwa - wbrew istniejącym i dostępnym powszechnie dokumentom – świadomie rozmijają się z prawdą.

     Jedyne, co wyjaśnia motywy polityczne fali oszczerczych artykułów przeciwko LaRouche’owie, to fakt, że ma ona miejsce w okresie przyspieszonego załamywania się globalnego systemu finansowego, stojącego w obliczu bankructwa i gwałtownego krachu spowodowanego rosnącymi i niemożliwymi do spłacenia długami. Analizy i programy LaRouche’a znane są w wielu krajach świata, a wydarzenia w Argentynie i Japonii potwierdzają słuszność jego ostrzeżeń. Argentyna – która w celu

ochrony dobra społecznego próbuje zerwać z neo-liberalną polityką międzynarodowych instytucji finansowych, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, i w tym celu ogłosiła moratorium na długi zagraniczne wysokości 132 mld USA – może stać się precedensem dla podobnych decyzji w Polsce, stojącej w obliczu poważnego kryzysu finansowego w rezultacie polityki deregulacji narzuconej przez MFW.

     W maju 2001 r. LaRouche wygłosił przemówienie w Sejmie RP na temat idei „wspólnego dobra” w ekonomii. Nie tylko powtórzył wtedy swoje wcześniejsze ostrzeżenia przed kryzysem globalnego systemu finansowego, ale zaprezentował również swój program alternatywny, Nowy System Monetarny Bretton Woods i Eurazjatycki Most Lądowy. W warunkach tak poważnego kryzysu, wynikającego z globalnego krachu finansowego i kłopotów polskiego budżetu, osoby rozprzestrzeniające na jego temat kłamstwa w Polsce działają zgodnie z obcymi interesami, które skupiają się wokół takich ludzi jak Zbigniew Brzeziński, i w rezultacie służą jako narzędzie w rękach finansjery z Wall Street.

     Z powodu fanatycznej wiary w geopolitykę, Zbigniew Brzeziński i jemu podobni, skłonni są raczej zepchnąć świat w nowe mroczne wieki, ideologię „zderzenia cywilizacji” i wojnę trzydziestoletnią, niż oddać władzę nad upadającym systemem finansowym. W wystąpieniu w Sejmie, LaRouche podkreślił, iż jeśli Polska zacznie realizować program zgodny z Nowym Systemem Bretton Woods i Eurazjatyckim Mostem Lądowym, może ona stać się łącznikiem w największym w historii programie rozbudowy infrastruktury i wzrostu gospodarczego. W przeciwieństwie do propozycji LaRouche’a, Z.Brzeziński i jego mocodawcy z Wall Street i Londynu, woleliby, by Polska stała się jeszcze jednym polem bitwy w ich scenariuszu „zderzenia cywilizacji”. 

Można też zadać pytanie, jaki jest związek między kampanią oszczerstw przeciwko LaRouche’owi a rosnącym niepokojem wywołanym stanem polskiej złotówki.
 
 
 

Osoby, które przeczytały ten komunikat, proszone są o jego szerokie rozpowszechnienie wśród różnych grup społecznych, partii politycznych i  mass mediów. 

Pobierz plik: Komitet.doc

Kontakt z Instytutem Schillera drogą pocztową:
Instytut Schillera
ul.Wolska 46/48/34, 01-187 Warszawa

 

 

odnosniki