Friedrich Schiller

Petycja
Nowej Solidarności

Aby pobrać plik do drukowania kliknij tutaj adhoc.doc

18.04.2000

Doraźny Komitet ds. Nowego Bretton Woods


Rządy państw G-7 wielokrotnie wykazały brak zdolności i chęci, by za pomocą natychmiastowej i dogłębnej reorganizacji systemu zapobiec grożącemu światu załamaniu się globalnego systemu finansowego. Wynika stąd konieczność, by wszyscy ci, którzy zdają sobie sprawę z destrukcyjnych konsekwencji systemowego kryzysu finansowego podnieśli głos w tej sprawie.

 My, niżej podpisani, chcemy zwrócić uwagę na fakt, że znany w wielu krajach ekonomista, Lyndon LaRouche, już wiele lat temu zaczął szeroką analizę powodów kryzysu systemowego oraz opracował program zawierający środki ożywienia gospodarki zawarte w programie pod nazwą nowy system Bretton Woods.

 My, niżej podpisani, zwróciliśmy szczególną uwagę na niedawną inicjatywę członków Parlamentu Europejskiego, którzy stwierdzają:
- zważywszy, że porozumienie z Bretton Woods z 1944 r. umożliwiło ustanowienie stabilizacji monetarnej oraz odbudowę gospodarki powojennej;
- zważywszy, że od momentu oderwania dolara od systemu złotych rezerw rośnie przepaść między realną gospodarką a systemem finansowym;
- zważywszy, że od 1997 r. w różnych rejonach świata regularnie wybuchają kryzysy finansowe;
- zważywszy, że międzynarodowe instytucje monetarne i finansowe nie zdają egzaminu w wypełnianiu swoich zadań;
- zważywszy, że zostało ustalone, iż „balon spekulacyjny”, który osiągnął wartość około 300 bln (sic) dolarów przy rocznym światowym PKB 40 bln dolarów, ma destrukcyjny wpływ na gospodarki państw rozwijających się, transformując całkowicie struktury gospodarki światowej;

i zachęcają Komisję Europejską:
a) do zaproponowania zwołania nowej konferencji, nawiązującej do konferencji w Bretton Woods w celu utworzenia nowego międzynarodowego systemu monetarnego z myślą o stopniowym wyeliminowaniu mechanizmów, które doprowadziły do powstania „bańki spekulacyjnej”;
b) do oceny możliwości połączenia wartości walut z realnym parametrem i ustanowienia lepszej i pełniejszej kontroli zmian kursu wymiany walut;
c) do zaproponowania utworzenia nowych linii kredytowych skierowanych na rozwój inwestycji w sektorze realnej gospodarki oraz określenia projektów infrastrukturalnych obejmujących cały kontynent.

Najniebezpieczniejszym absurdem obecnej sytuacji jest fakt, że tak zwana „nowa gospodarka”, czyli przedsiębiorstwa związane z Internetem i przemysłem komputerowym, chwalona jest jako wielki sukces przez Biały Dom w Stanach Zjednoczonych oraz przez przywódców Unii Europejskiej, kiedy finansowy jednocześnie balon finansowy rozdmuchany z powodu mitu prosperity, zaczyna pękać! Zamiast gwarantować wzrost i rozwój gospodarki światowej, tak zwana globalizacja okazała się formą drapieżnego kapitalizmu, który umożliwił powstanie przepaści między zobowiązaniami finansowymi a realną gospodarką oraz bogatymi a biednymi w niedopuszczalnym stopniu, zarówno w poszczególnych krajach, jak i w skali całego świata. Biorąc pod uwagę rosnące tempo kryzysu systemowego, my, niżej podpisani, zdecydowaliśmy utworzyć Doraźną Komisję ds. Nowego Bretton Woods., której celem będzie promowanie reorganizacji systemu na wszystkich szczeblach instytucjonalnych, w skali krajowej i międzynarodowej.

............................................................................................................
imię i nazwisko                      instytucja                                      podpis

apel z podpisami prosimy przesłać na adres:
Instytut Schillera, ul. Wolska 46-48-34, 01-187 Warszawa; 
lub w USA: Schiller Institute P.O. Box 20244, Waszyngton, D.C. 20041, USA; 
fax 001-703-771-41-06
lub w Niemczech:  D-30866 Laatzen 2. Postfach 121 380 Niemcy;  
fax 0049-511-86-85-11

Aby pobrać plik do drukowania kliknij tutaj adhoc.doc

* początek strony

* wróć do spisu treści