Friedrich Schiller

Apel do Prezydenta Clintona

Szanowny Panie Prezydencie!

Starania specjalnego prokuratora, Kennetha Starra, oraz spikera Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, Newta Gingricha, zmierzające do wykorzystania Kongresu w celu zapoczątkowania procedury, prowadzącej w stylu brytyjskiego systemu parlamentarnego do postawienia Pana w stan oskarżenia, unać należy za zamach na instytucję prezydentury oraz na wszystkich Amerykanów. Jeśli zamach ten się powiedzie, nie tylko Stany Zjednoczone, ale i reszta świata cofnie się do warunków politycznych istniejących przed wojną o niepodległość Stanów Zjednoczonych, a konsekwencje takiego obrotu sprawy będą tragiczne. Dlatego też zapewniamy Pana, Panie Prezydencie, o naszym całkowitym poparciu.

W swojej niedawnej wypowiedzi zwrócił Pan uwagę na fakt, że świat stoi w oboliczu najbardziej niebezpiecznego w ciągu ostatnich 50 lat kryzysu gospodarczego i finansowego. Niestety, obrady na konferencjach Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego, G-7 i G-22 wykazały, że instytucje te i rządy nie są w stanie pradzić sobie z konieczną reogranizacją międzynarodowego systemu monetarnego i finansowego.

Jednakże wolny rynek i polityka laissez faire w systemie gospodarczym okazały się takim samym fiaskiem jak upadły Związek Radziecki. Jeśli w takiej sytuacji rządy zareagują na kryzys wprowadzając politykę prowadzącą do hiperinflacji lub wymagającą zaciskania pasa, doprowadzi to do szybkiego załamania się całego systemu.

Amerykański ekonomista, Lyndon LaRouche, jako jedyny ostrzegł wiele lat temu, że seria błędnych decyzji w ramach neo-liberalnych programów gospodarczych ostatnich 30 lat doprowadzi w sposób nieunikniony do kryzysu systemu. Nie mylił się; wszyscy jego krytycy okazali się w błędzie. LaRouche znany jest w wielu krajach na całym świecie oraz wysoce szanowany za bezkompromisowe działania na rzecz nowego sprawiedliwego ładu gospodarczego. Zwracamy się do Pana, Panie Prezydencie, z apelem o jak najszybsze powołanie Lyndona LaRouche'a na stanowisko doradcy ds. gospodarki w Pana rządzie.

(składając podpis pod niniejszym apelem zgadzam się na opublikowanie mojego nazwiska w środkach masowego przekazu wraz z apelem; tytuł i instytucja podane jedynie w celu identyfikacji)


imię i nazwisko tytuł

instytucja-miejscowość podpis

(apel z podpisami prosimy przesłać na adres: Instytut Schillera, ul. Wolska 46-48-34, 01-187 Warszawa; lub w USA: Schiller Institute P.O. Box 20244, Waszyngton, D.C. 20041, USA; fax 001-703-771-41-06 lub w Niemczech 0049-511-86-85-11)

* początek strony

* wróć do spisu treści