Inne Dokumenty


Uczestnicy konferencji Instytutu Schillera w Bad Schwalbach (Niemcy) sformułowali 23 marca poniższą deklarację anty-wojenną:

O pokój i rekonstrukcję świata

1. Trwającą obecnie wojnę z Irakiem należy nie tylko potępić jako całkowicie nielegalną i jako naruszenie prawa międzynarodowego, ale też natychmiast położyć jej kres! Należy ją zakończyć, ponieważ otwiera ona wiek anarchii i powrót do czasów, kiedy rządy należały do najsilniejszy, tym razem w warunkach dostępu do nowoczesnej broni, której siła rażenia porównywalna jest do broni jądrowej. Ponieważ Irak jest jedynie pierwszym celem takiej nielegalnej, imperialnej wojny prewencyjnej, „zderzenie cywilizacji”, którego początki właśnie widzimy, należy powstrzymać już teraz!

2. Jesteśmy obecnie świadkami końcowej fazy rozkładu systemu finansowego i gospodarczego, który charakteryzuje się upadkiem ustanowionych w okresie powojennym instytucji, jak np. Międzynarodowego Funduszu Walutowego, NATO i Unii Europejskiej. Dlatego też stoi przed nami zadanie stworzenia nowych instytucji, które służyłyby lepiej interesom narodów świata. Wszystkie kraje członkowskie ONZ-tu, które wypowiedziały się przeciwko wojnie z Irakiem, powinny w pilnym trybie zwołać konferencję międzynarodową w celu natychmiastowej reorganizacji globalnego systemu finansowego zgodnie z opracowanym przez Lyndona LaRouche’a programem „Nowe Bretton Woods”.

3. „Związek Eurazjatycki”, który powstał ad hoc z sojuszu przeciwko wywołanej w pojedynkę wojnie anglo-amerykańskiej, musi podjąć kroki w celu realizacji koniecznej alternatywy, co oznacza, że infrastruktura eurazjatyckiego mostu lądowego musi stać się silnikiem rozwoju całego świata. Oparte na zasadach ekonomii fizycznej długoterminowe, zaplanowane na 25 lat projekty rozbudowy infrastruktury mogą wyprowadzić świat z depresji i zlikwidować masowe bezrobocie. Most eurazjatycki sięga poza obszar Europy i Azji, obejmuje też Australię, Bliski Wschód i Afrykę, a przez Cieśninę Beringa łączy się z obydwoma Amerykami.

4. W celu powstrzymania tego „zderzenia cywilizacji”, liderzy państw z całego świata muszą interweniować tak, by zmienić politykę Stanów Zjednoczonych. Jednym ze środków dla takiej interwencji są wybory na prezydenta Stanów Zjednoczonych, a szczególnie kampania Lyndona LaRouche’a. Stara się on o nominację na kandydata w tych wyborach z ramienia Partii Demokratycznej i poświęca całą swą energię skierowaniu Stanów Zjednoczonych ku procesowi pokojowej rekonstrukcji świata. Ten zainicjowany przez LaRouche’a proces, nie zaś imperialna wojna, jest w interesie Amerykanów.

5. Osiągnięcie pokoju i zbudowanie lepszego świata uda się nam, jeśli świadomie podejmiemy starania o stworzenie nowego renesansu. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest dialog cywilizacji między narodami uczestniczącymi w realizacji służącego rozwojowi eurazjatyckiego mostu lądowego. Dialog ten powinien skoncentrować się na uniwersalnym obrazie Człowieka jako jednostki twórczej obdarzonej darem kognitywnego rozumowania, wyjątkowego dla człowieka, dlatego też stanowiącego podstawę pojęcia ludzkiej godności.

6. Wywołany wojną z Irakiem kryzys Rady Bezpieczeństwa ONZ uwypuklił potrzebę polepszenia obecnej ograniczonej koncepcji prawa międzynarodowego i uzależnienia jej od głębszego i bardziej rygorystycznego zrozumienia prawa naturalnego. Stosunki między narodami, tak jak między istotami ludzkimi, muszą harmonizować z prawami uniwersalnego stworzenia.

7. Możliwe, że rodzaj ludzki nigdy  jeszcze nie przeżywał tak poważnego kryzysu egzystencjalnego. Każdy człowiek musi dojrzeć moralnie do podjęcia odpowiedzialności za końcowy efekt tego historycznego momentu. Zwykli ludzie obejmują pozycję liderów. W momencie tak szczególnym nie można oddać pełnej odpowiedzialności istniejącym instytucjom, które albo przyczyniły się do obecnej tragedii, albo też nie zrobiły nic, by ją powstrzymać. Wszyscy ludzie dobrej woli, ale szczególnie młodzież całego świata, muszą wybrać między sobą liderów, którzy wyprowadziliby świat na bezpieczne wody.

 

Pobierz plik: deklaracja.pdf


WYSZUKIWARKA

Pragniemy poinformować, że dotępna jest wyszukiwarka w zasobach polskich stron larouchepub.com.
Pytania i komentarze prosimy kierować

MAPA  STRONY | BIULETYN  INFORMACYJNY | NOWA SOLIDARNOŚĆ | PRACE  LAROUCHE'A | LINKI