Friedrich Schiller


Nowy jedwabny szlak --
plac budowy XXI wieku

Żyjemy w burzliwym okresie przejściowym na progu nowej ery. Można odnieść wrażenie, że wiele krajów straciło w tym procesie swoją tożsamość. Przepaść między bogatą mniejszością i ubożejącą większością staje się coraz większa. W świecie finansów dominuje spekulacja, a jednocześnie coraz więcej ludzi znajduje się bez pracy i środków do życia. W Afryce i Ameryce Południowej całe narody pogrążają się w chaosie. Konflikty regionalne zaczynają obejmować coraz większe obszary.

Trzy trendy kształtują obecnie globalną walkę o przyszłość ludzkości. Jak na razie dominują ci, którzy wykorzystują globalizację, spekulację i tak zwany wolny rynek. Są to elity finansowe Londynu i Wall Street, czyli ukształtowana historycznie oligarchia pochodząca z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Wspólnoty Brytyjskiej.

Ta oligarchia finansowa nie ma nic wspólnego z obozem patriotycznym w Stanach Zjednoczonych, kontynuującym tradycję Ojców Założycieli tego kraju, Prezydenta Lincolna czy takich postaci jak Martin Luther King. Obóz ten jest również zagrożony przez globalizację, przeciwko której walczy.

Drugi trend to mieszkańcy Eurolandu, którzy stają się coraz szybciej klubem ubogich, bez jakiegokolwiek wpływu. Ich egzystencja jest również zagrożona przez globalizację.

Trzeci trend reprezentuje rosnąca szybko grupa narodów, która stanowczo sprzeciwia się perspektywie bycia zepchniętym w przepaść powstałą w rezultacie globalizacji. Narody te jednoczą się wokół strategicznego trójkąta Chiny-Rosja-India i razem stanowią prawie połowę ludzkości. Co ciekawe, uznają one te wartości, które w przeszłości należały do tradycji europejskiej. Chodzi szczególnie o ideę suwerenności narodowej, rozwój nauki i postęp technologiczny jako podstawy dobrobytu społecznego, ochrona przemysłu i rolnictwa oraz koncepcja przymierza suwerennych narodów.

Przyszłość kontynentu eurazjatyckiego

W interesie Europy jest, by obóz patriotyczny w Stanach Zjednoczonych zwyciężył i nawiązał współpracę z Chinami, Rosją i Indią oraz innymi państwami tego regionu. Najbardziej oczywistą platformą takiej współpracy jest eurazjatycki most lądowy, znany też jako nowy szlak jedwabny, to znaczy program gospodarczej integracji Eurazji za sprawą budowy infrastruktury. Eurazjatycki most lądowy powinien stać się silnikiem odbudowy gospodarki całego świata, również Afryki i Ameryki Południowej.

W przypadku Europy program ten może rozwiązać bezrobocie i sięgając do przykładu powojennego banku Kreditanstalt fur Wiederaufbau pomóc w rozwoju średnich i małych przedsiębiorstw oraz wzmocnić rolnictwo. Ogromne projekty infrastrukturalne eurazjatyckiego mostu lądowego wymagać będą stworzenia milionów nowych miejsc prac, umożliwią szybkie ożywienie gospodarki w sposób umożliwiający samo-finansowanie się projektu dzięki rosnącej szybko bazie produkcyjnej zdolnej do płacenia podatków. Szczególnie w dziedzinie budowy maszyn i dóbr opartych na wysokich technologiach Europa posiada zdolności produkcyjne poszukiwane w innych rejonach świata.

Jeśli my tu w Europie chcemy przeżyć ten okres przejściowy jako część cywilizowanego świata, musimy przyznać otwarcie, że istniejący obecnie system finansowy, globalizacja i powiązane z nimi instytucje okazały się całkowitym fiaskiem. Są one wyrazem ideologii radykalnego wolnego rynku, który tak samo jak system komunistyczny okazał się błędem.

Aby Europa była w stanie stanąć w obliczu tego wyzwania potrzebni są ludzie, którzy przedstawią konkretne kontury nowego systemu oraz wskażą drogę do pokonania kryzysu.

Europa ma wspaniałą tradycję kulturalną, począwszy od klasycznej Grecji, po włoski renesans, który odbił się echem w wielu krajach, również w Polsce, czy twórczość kompozytorów i poetów niemieckich. Europa ma również wspaniałą tradycję naukową, na przykład francuską Ecole Polytechnique, szkołę Bettiego i Beltrama we Włoszech, Marię Skłodowską-Curie.

Jeśli tradycję tę przywrócimy w pełni do życia i dodamy do niej nasze własne osiągnięcia, możemy dokonać znacznego wkładu do ogólnego rozwoju ludzkości. Jeśli narody Europy wezmą na swoje barki odpowiedzialność za ogólny dobrobyt oraz gwarancję niepodważalnych praw człowieka, znajdą swoją własną tożsamość w procesie tworzenia nowego sprawiedliwego ładu gospodarczego oraz nowego chrześcijańskiego renesansu.

Sygnotariusze niniejszego apelu zwracają się do wszystkich o wzięcie udziału w tym procesie.

Podpisując niniejszy apel popieram ideę budowy nowego szlaku jedwabnego
imię i nazwisko podpis

instytucja data

Podpisując niniejszy apel zgadzam się, by moje nazwisko ukazało się razem z nim w środkach masowego przekazu. Instytucja podana jest jedynie w celu identyfikacji.

* początek strony

* wróć do spisu treści