Początek StronyBiuletyn InformacyjnyNowa SolidarnośćPrace LaRouchaInne dokumentyWarte zobaczeniaNasz adres: eirns@larouchepub.com
Zaproszenie
na konferencje pt:

„Perspektywa szybkiej odbudowy gospodarki świata“


Zgodnie z przewidywaniami amerykańskiego ekonomisty, Lyndona LaRouche’a, stoimy dzisiaj w obliczu światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, powstałego w rezultacie błędnej polityki ostatnich 25 lat. 

W odróżnieniu od LaRouche’a, który już w 1994 r. ostrzegł przed kryzysem systemowym, większość ekspertów i mass mediów przyznało, że gospodarka amerykańska stała się punktem centralnym światowego kryzysu gospodarczego dopiero po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w listopadzie 2000 r. Fakt ten wzbudza w Europie wiele niepokoju, gdyż sytuacja na naszym kontynencie zależy nierzadko od rozwoju wypadków za Atlantykiem. Wiele wątpliwości wzbudzają, na przykład, próby szefa amerykańskiego Banku Rezerw Federalnych, Alana Greenspana, by powstrzymać dwunastomiesięczny proces spadku na giełdach. Według LaRouche’a próby te prowadzą nieuchronnie do katastrofy gospodarczej, gdyż zwiększają niebezpieczeństwo wybuchu hiperinflacji i jednocześnie przyspieszają załamywanie się realnej gospodarki, czego skutkiem są masowe zwolnienia w starej i nowej gospodarce zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie.

W tej sytuacji L.LaRouche, jako pierwszy polityk starający się o nominację na kandydata na fotel prezydencki w wyborach w 2004 r., zaapelował niedawno o jak najszybszą i stanowczą zmianę w polityce gospodarczej, którą  określił mianem „przyspieszonego ożywienia gospodarczego“. Główne zasady tej propozycji są następujące:
a) zamiast kontynuowania procesu prowadzącego do inflacji zbankrutowanego systemu finansowego, należy wysuszyć rynek z czysto spekulacyjnych aktywów i zobowiązań finansowych;
b) wykorzystać należy przykłady programu „New Deal“ F.Roosevelta oraz podobne precedensy z historii Europy, jak np. politykę de Gaulle’a we Francji czy Eugeniusza Kwiatkowskiego i Kazimierza Bartla w Polsce; są one przykładem tworzenia linii kredytowych dla produktywnych inwestycji w celu przerwania cyklu depresji gospodarczej i zapoczątkowania odbudowy produkcyjnych zdolności poszczególnych narodów i całej gospodarki światowej;
c) cechy takiej polityki inwestycyjnej powinny koncentrować się  na trzech elementach:
d) inwestycje w duże projekty rozbudowy infrastruktury oparte na nowoczesnych technologiach;
e) inwestycje w projekty wymagające przełomowych badań naukowych;
f) międzynarodowa współpraca przy realizacji powyższych projektów, szczególnie między narodami Europy i Azji.

Podczas konferencji zostaną przedstawione aspekty „przyspieszonego ożywienia gospodarczego“ Lyndona LaRouche'a, w krytycznym momencie, tuż po pierwszych 100 dniach prezydentury George’a W.Bush'a, jako najbardziej znany w Stanach Zjednoczonych rzecznik alternatywnej polityki gospodarczej.

Zapraszamy!

Czas: 24 maja, czwartek, godz. 16.00

Miejsce: Politechnika Warszawska, Gmach Główny, Plac Politechniki 1
Sala 134, pierwsze piętro


Pytania i komentarze prosimy kierować

odnosniki