Początek StronyBiuletyn InformacyjnyNowa SolidarnośćPrace LaRouchaInne dokumentyWarte zobaczeniaNasz adres: eirns@larouchepub.comBiuletyn Informacyjny 2001


Komunikat prasowy nr3
grudzień 2001

Jeszcze raz o Instytucie Schillera i Andrzeju Lepperze


W kontekście niedawnego skandalu wywołanego przez oskarżenia o korupcję wysunięte przez posła Andrzeja Leppera przeciwko kilku członkom rządu i Sejmu, pojawiły się w polskich mass mediach doniesienia o rzekomych związkach między przewodniczącym Samoobrony a Instytutem Schillera i amerykańskim ekonomistą, Lyndonem LaRouchem. Doniesienia te są równie bezpodstawne jak plotki, wprowadzone w obieg już w styczniu i lutym 1999 r., powtarzamy więc jeszcze raz, że Instytut Schillera nie utrzymuje kontaktów z przewodniczącym Lepperem, ani też nie ma nic z nim wspólnego w sferze organizacyjnej czy finansowej. Publikowane przy tej okazji nieprawdopodobne historie na temat samego LaRouche’a uwłaczają propagującym je dziennikarzom i świadczą niezbicie o tym, że świadomie zdecydowali pominąć prawdę na rzecz oszczerstw.

Lyndon LaRouche, który już teraz ogłosił swoją kandydaturę na fotel prezydencki Stanów Zjednoczonych w wyborach 2004 r., znany jest w wielu krajach jako jedyny ekonomista, który już kilka lat temu ostrzegał przed załamaniem się globalnego systemu finansowego i katastrofą gospodarczą, a jednocześnie proponował wprowadzenie jako remedium na kryzys nowego systemu monetarnego Bretton Woods. System ten umożliwiłby wielu zbankrutowanym krajom przeprowadzenie reorganizacji upadłościowej w celu uratowania produktywnej części gospodarki, struktur społecznych i podstaw godnego życia całych narodów. LaRouche zaproponował też realizację w skali krajowej i międzynarodowej wielkich projektów rozbudowy infrastruktury w celu zwalczania bezrobocia i stymulacji gospodarki.

W ciągu ostatnich 10 lat Instytut Schillera zorganizował w Polsce w kręgach akademickich i politycznych wiele seminariów i spotkań, nie tylko na temat gospodarki, ale również nauki i kultury, a w ostatnim okresie na temat idei „dialogu kultur".

Należy podkreślić, że działalność Instytutu i samego LaRouche’a stała się katalizatorem dla powstania koalicji sił politycznych zainteresowanych współpracą międzynarodową w celu ożywienia upadającej gospodarki. Kłopoty gospodarcze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, bankructwo takich państw jak Argentyna czy Turcja oddają powagę obecnej sytuacji. Również Polska może już wkrótce ogłosić bankructwo. W czasie wizyty w Polsce w maju br. LaRouche zaproponował politykom i intelektualistom polskim realizację takich programów jak eurazjatycki most lądowy. Niestety nikt z czołowych polityków Polski nie znalazł odwagi, by otwarcie poprzeć ten program. W obliczu pogarszającego się kryzysu światowego powinni oni skoncentrować się na wypracowaniu nowego podejścia do ekonomii, nie zaś na powtarzanych przez mass media bezpodstawnych plotkach.

Osoby zainteresowane wspomnianymi powyżej programami gospodarczym mogą znaleźć poświęcone im materiały na stronach portalu www.instytutschillera.org

 

 

Po więcej informacji, w jaki sposób można włączyć się w prace i działalność Instytutu Schillera, prosimy przesłać e-mail

odnosniki