Początek StronyBiuletyn InformacyjnyNowa SolidarnośćPrace LaRouchaInne dokumentyWarte zobaczeniaNasz adres: eirns@larouchepub.comZaproszenie

Wersja pdf do drukowania na seminarium pod hasłem:

Jak zrealizować idee Jana Pawła II
o sprawiedliwości społecznej i gospodarczej
w obliczu obecnego kryzysu światowego

“Nie bójcie się” — to słowa otuchy Papieża Jana Pawła II, które szczególnie dzisiaj należy pamiętać i powtarzać. Stoimy w obliczu punktu przełomowego o większym nawet znaczeniu niż wydarzenia 1989 r. Kryzys systemu opartego na dolarze amerykańskim grozi światową depresją, jednocześnie konflikty walutowe i handlowe między Azją, Ameryką i Europą narastają z każdym dniem, rośnie też niebezpieczeństwo konfliktów militarnych o przejęcie kontroli nad surowcami naturalnymi. Nie traćmy jednak otuchy, istnieje jednocześnie ogromny potencjał na zmianę. Wystarczy wymienić kilka przełomowych wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich czterech miesięcy:

  • Prezydentura Busha w coraz większym tempie traci autorytet, jednocześnie Partia Demokratyczna przechodzi transformację w kierunku tradycji Franklina Roosevelta i jego programu New Deal, co oznacza koniec wolnorynkowego podejścia do gospodarki w tej Partii.
  • Wloski Parlament przegłosował projekt ustawy zobowiązującej rząd do podjęcia kroków w celu zwołania konferencji międzynarodowej na temat nowej architektury finansowej (nowego systemu Bretton Woods), w nawiązaniu do idei Papieża Jana Pawła II i Lyndona LaRouche’a
  • W Niemczech i Francji, po faktycznym porzuceniu Traktatu z Maastricht, rośnie opór przeciwko neoliberalizmowi przy jednoczesnym wsparciu dla idei państwa opartego na sprawiedliwości społecznej i wspólnego dobra

Z uwagi na powyższe, jesteśmy pełni nadziei, iż idee encyklik społecznych Papieża Jana Pawła II mogą zostać zrealizowane i z optymizmem patrzymy na przyszłość cywilizacji, opartej na prawdzie i sprawiedliwości. Co oznacza to dla nas tu w Europie będzie przedmiotem dwóch prelekcji i dyskusji na naszym spotkaniu:

„Globalne zmiany przeciwko dogmatom neoliberalnym w ostatnich miesiącach” — Elisabeth Hellenbroich, Wiesbaden, Niemcy

„Polityka gospodarcza oparta na sprawiedliwości społecznej i rzeczywistym rozwoju” — Frank Hahn, Berlin, Niemcy

Zapraszamy!

Czas:   Czwartek, 2 czerwca 2005 r. godz. 17.00  

Miejsce: PZKS, ul. Nowogrodzka 4

Pytania na temat seminarium prosimy kierować do eirns@larouchepub.com


odnosniki