Początek StronyBiuletyn InformacyjnyNowa SolidarnośćPrace LaRouchaInne dokumentyWarte zobaczeniaNasz adres: eirns@larouchepub.comZaproszenie

Wersja pdf do drukowania Seminarium LaRouche’a emitowane w internecie 6 września,

Przełomowy moment w historii świata

W chwili największego od wydarzeń 1989 r. kryzysu strategicznego, Komitet Akcji Politycznej LaRouche’a (LPAC) zaprasza na trzygodzinne seminarium transmitowane przez Internet 6 września br. z udziałem ekonomisty i byłego kandydata na fotel prezydencki USA, Lyndona LaRouche’a. Przedstawi on obejmującą 50 lat pozytywną perspektywę strategiczną, której celem jest rozwiązanie obecnego pogarszającego się z dnia na dzień kryzysu gospodarczego i finansowego, będącego podłożem rozprzestrzeniającej się wojny asymetrycznej, obejmującej coraz więcej rejonów świata.

LaRouche, znany z prognozy, którą przedstawił 12 października 1988 r. na konferencji prasowej w Berlinie w hotelu Bristol-Kempinski, kiedy uprzedził przed zbliżającym się rozkładem RWPG i kryzysem gospodarczym systemu sowieckiego, przemawiać będzie z Berlina, na seminarium transmitowanym do Waszyngtonu, gdzie zgromadzi się również grupa prominentnych gości.

Raport LaRouche’a skoncentruje się na współpracy między Europą, Rosją, Chinami i Indiami w ramach pięćdziesięcioletniego planu rozwoju. Przedstawi on również perspektywę udziału Stanów Zjednoczonych, w tradycji Franklina Roosevelta, w pracach nad rozbudową kontynentu eurazjatyckiego. Ma być ona pozytywną alternatywą zbliżającego się rozkładu obecnego światowego systemu monetarno-finansowego oraz ogólnej wojny asymetrycznej, której wstępem jest pogarszająca się sytuacja strategiczna na Bliskim Wschodzie.

LaRouche podkreśla, że jedynym rozwiązaniem obecnego kryzysu jest nowy system obejmujący najlepsze elementy pierwotnego planu z Bretton Woods. Zwraca też uwagę, że kryzys strategiczny i liczne konflikty militarne, których jesteśmy obecnie świadkami, można załagodzić jedynie w ramach traktatów reprezentujących ducha pokoju z Westfalii z 1648 r., gdyż jest przekonany, że aby zachęcić ludzi, którzy darzą się niechęcią lub wręcz nienawiścią, do współpracy, potrzebna jest jasna koncepcja programu gospodarczego, który przyniósłby korzyści wszystkim stronom i opierał się na poszanowaniu praw wszystkich narodów.

LaRouche przedstawi swój program w Berlinie przed grupą gości zebranych w stolicy Niemiec, a także w Waszyngtonie, gdzie semiarium będzie emitowane via Internet. Początek: 16:00 czasu europejskiego i 10:00 w USA, 6 września br. Przebieg seminarium będzie można też śledzić na stronie www.larouchepac.com


Zapraszamy!

Kiedy:   06 września godz. 16.00 (czasu polskiego)   

Gdzie: www.larouchepac.com

Pytania na temat przemówienia prosimy kierować do eirns@larouchepub.com


odnosniki