Początek StronyBiuletyn InformacyjnyNowa SolidarnośćPrace LaRouchaInne dokumentyWarte zobaczeniaNasz adres: eirns@larouchepub.comZaproszenie

Wersja pdf do drukowania na seminarium pod hasłem:

„Rok 2005:
odbudowa przemysłu czy depresja”

  Po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych wielu amerykańskich i europejskich analityków, bankierów i polityków zgodziło się z prognozą, że czas wyczekiwania na rynkach finansowych już się skończył. Robert Rubin, były sekretarz skarbu w administracji Clintona, ostrzegł, że spadek wartości dolara będzie początkiem kryzysu światowego, a włoski bankier, Paolo Savona, stwierdził nawet, że rynki światowe stoją w obliczu finansowej „Hiroszimy”, którą spowodują dwa czynniki – rosnąca cena ropy i spadek dolara. Konsekwencją tych dwóch procesów będzie z kolei pęknięcie różnych balonów finansowych powstałych w ciągu ostatnich 20 lat.

  Zadajemy więc pytanie: czy rok 2005 będzie rokiem, który zapamiętamy z powodu krachu i depresji czy też znajdziemy na czas odpowiednie remedium? Czy zdołamy zorganizować siły polityczne zdolne do zerwania z „globalizacją” i neo-liberalizmem oraz wdrożyć nowy system finansowy w tradycji powojennego systemu z Bretton Woods? Czy siły te znajdą samozaparcie i będą na tyle kompetentne, żeby ustanowić politykę gospodarczą polegającą na odbudowie infrastruktury i przemysłu w oparciu o nowoczesne technologie w celu zagwarantowania sprawiedliwości społecznej i politycznej stabilizacji ?

  Pytania te stają się jeszcze bardziej pilne ze względu na napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Istnieją osoby w administracji Busha, a także w Unii Europejskiej i w Rosji, które propagują ideę wojny geopolitycznej o ropę naftową i inne surowce naturalne w rejonie „Wielkiego Bliskiego Wschodu”. Jedynym sposobem na powstrzymanie lawiny prowadzącej ku wojnie globalnej jest odbudowa gospodarki światowej w oparciu o współpracę międzynarodową skupioną wokół wielkich projektów rozwoju infrastruktury. „Rozwój jest nowym mianem dla pokoju” – te słowa papieża Pawła VI mają dzisiaj jeszcze większe znaczenie niż w przeszłości.

Zapraszamy do dyskusji  poprzedzonej będzie dwoma prelekcjami:

  1. „Stany Zjednoczone i reszta świata: gospodarka jest ciągle najważniejsza, idioto!” – Elisabeth Hellenbroich (Wiesbaden, Niemcy)
  1. „Pokój za sprawą rozwoju gospodarczego: szkic strategii dla zagwarantowania produktywnych miejsc pracy i stabilizacji finansowej w Europie i Azji” – Frank Hahn (Berlin, Niemcy)
 

Zapraszamy!

Czas:    07 grudnia, wtorek, godz. 17.00  

Miejsce: Stara Kotłownia Politechniki Warszawskiej
               
Plac Politechniki 1 (za Gmachem Głównym); sala 4-5

Pytania na temat seminarium prosimy kierować do eirns@larouchepub.com


odnosniki