Wskazówki Wyszukiwań
Aby otrzymać specyficzne rezultaty wyszukiwań, proszę spróbować poniższe wskazówki:
Sprawdź pisownię
Użyj wiele słów
Na przykład:
zagęszczenie ludności
Użyj podobnych słów
Na przykład:
gospodarka ekonomia
Użyj odpowiednio pisowni wielkich liter
Na przykład:
Euroazjatycki Most Lądowy
Użyj cudzysłów
Na przykład:
"ekonomia fizyczna"
Użyj znaków plus (+) lub minus (-)
Na przykład:
+"niepodległe państwo narodowe"
Użyj znaczników
Przykład: title:NATO  (tytuł dokumentu)
desc:LaRouche  (opis dokumentu)
keys:ekonomia  (słowa kluczowe)
body:krach  (treść dokumentu)
alt:"Leibniz"  (opis ilustracji)
url:lar_  (adres url)
Użyj gwiazdek (*)
Przykład: kuza*
"kt* to"

Sprawdź pisownię
Należy upewnić się czy poszukiwane słowa zostały wpisane poprawnie. Ponieważ wyszukiwarka będzie próbować znaleźć podobnie brzmiące słowa, zatem najlepiej jest sprawdzić pisownie.

Na przykład:

(spróbuj)
powrót

Użyj wiele słów
Użycie wielu słów podczas wyszukiwań pozwoli otrzymć wówczas więcej trafnych wynników niż z jednego. Dla przykładu, wpisując wybory prezydenckie usa uzyska się więcej stron na temat wyborów prezydenckich w usa, niż wpisanie tylko słowa wybory. (Należy pamietać, że trafne wynniki zostaną uzyskane nawet jeśli nie będą podane wszystkie terminy zwiazane z wyszukianiem. Tylko liczba odnośników może być większa.)

Na przykład:

(spróbuj)
powrót

Użyj podobne słowa
Im więcej podobnych słów zostanie podanych w wyszukianiu, tym więcej otrzyma się trafnych wynników.

Na przykład:

(spróbuj)
powrót

Użyj odpowiednio pisowni wielkich liter
Należy używać wielkich liter wg zasad pisowni. Wyrazy wpisane z malej litery dadzą rezultaty wyszukiwań niezależnie od pisowni.

Na przykład:

(spróbuj)
powrót

Użyj " cudzysłów "
Wyrażenie składaj±ce się z kilku słów, które w cało¶ci musi znaleĽć się w dokumencie, będzie traktowane przy poszukiwaniu jako całość, np."ekonomia fizyczna." Jeśli fraza nie zostanie umieszczona w cudzysłowie to każde słowo będzie traktowane oddzielnie, np.fizyczna, ekonomia niezależnie od kolejności w jakiej została fraza wyrażona.

Uwaga: poszczególne wyrażenia należy oddzielać przecinkami. W metodzie zaawansowanej cudzysłów (" ") jest pomijany w każdym innym przypadku niż wybrane zostanie pole "Dobrać Którekolwiek słowo".

Na przykład:

(spróbuj)
powrót

Użyj znaków plus (+) lub minus (-)
Należy umieścić znak plus (+) przed tymi wyrazami, które powinny pojawić się w rezultatach wyszukiwań. Natomiast znak minus (-) przed tym. które nie powinny pojawić się. Innymi słowy wyszukiwarka ta omija te dokumenty co zawierają terminy ( wyrazy i wyrażenia) przed, którymi znajduje się znak minus.

Uwaga: znak plus(+) lub minus(-) stawiamy na początku nie zostawiając przerwy pomiędzy wyrazem lub poszczególnymi wyrażeniami. W metodzie zaawansowanej znak plus(+) lub minus(-) jest pomijany w każdym innym przypadku niż wybrane zostanie pole "Dobrać Którekolwiek słowo".

Na przykład:

(spróbuj)
powrót

Użyj znaczników
Dzieki znacznikom mozliwym jest przeprowadzenie specyficznego wyszukiwania slowa lub wyrażenia, które znajdują się w okreslonej części dokumentu, tj. w treść dokumentu (body:), w tytule dokumentu (title:), w opisie ilustracji (alt:), w opisie dokumentu (desc:), mw słowach kluczowych (keys:), w adresie URL (url:). Nazwa znacznika powinna być wpisana z małej litery i zakończona dwukropkiem (:) nie zostawiając przerwy pomiędzy wyrazem lub wyrażeniem. Fraza/wyrażenie powinno być umieszczone w cudzysłowie.

Uwaga: W metodzie zaawansowanej znaczniki są pomijane w każdym innym przypadku niż wybrane zostanie pole "Dobrać Którekolwiek słowo".

Na przykład:

(spróbuj)
(spróbuj)
(spróbuj)
(spróbuj)
powrót

Użyj Symbolu * "gwiazdki"
Z użyciem symbolu * gwiazdki liczba trafień wyszukiwań będzie znacznie większa.
Jeśli, wpiansane zostanie nie całe słowo kt* to wyszukiwarka znajdzie słowa, które zaczynają się od tych liter kto, ktoś, ktokolwiek, którędy.
Gdy "gwiazdki" zostaną umieszczone przed i po wpisanych literach *ty* to wyszukiwarka poda nam dokumenty, w których występują wyrazy zawierające te litery optyk, tylko, tydzień, żarty.

Symbol * gwiazdki może być użyty w połączeniu z poprzednimi technikami wyszukiwań, tj. cudzysłów (" "), znak plus(+) lub minus(-) i z użyciem znaczników.
Wyszukanie można bardziej skomplikować, np. wpisując+op* -Ju*es wówczas wyszukiwarka umieści w znalezionych dokumentach tylko te, w których zawarte są słowa zaczynające się od +op* i nie znajdują się - słowa zaczynające się od Ju a kończące się na es czyli +op* -Ju*es.
Jako rezultat wyszukiwań powinno ukazać się: operacja Juarez lub wyrazy brzmiące podobnie.
Na przykład:

(spróbuj)
(spróbuj)
(spróbuj)
(spróbuj)
powrót