Inne Dokumenty
 

Wersja pdf do drukowania

Apel Instytutu Schillera

W lipcu 2000 r. Instytut Schillera opublikował apel o reorganizację światowego systemu finansowego. Podpisało go wiele czołowych osobistości z całego świata, w tym byli premierzy rządów, członkowie parlamentów, związkowcy, przedsiębiorcy, aktywiści walczący o prawa człowieka i przedstawiciele hierarchii kościelnych wielu wyznań. W kwietniu br. prezydent Instytutu, Helga Zepp-LaRouche, ponowiła swój apel. Jego tekst wraz z podpisami popierających go osób ukarze się w Internecie oraz kilku znaczących gazetach. Zwracamy się do wszystkich o wsparcie zawartych w apelu propozycji.

O nowe porozumienie Bretton Woods

Paradygmat myślenia ostatnich czterdziestu lat, kiedy gospodarka światowa przestała opierać się na produkcji przemysłowej na rzecz nieograniczonej spekulacji, okazał się całkowitym fiaskiem. W rezultacie, światowy system finansowy stoi w obliczu krachu, a aktywa realnej gospodarki oraz światowa produkcja dóbr osiągająca rocznie wartość jedynie 40 bilionów (sic) dolarów, przytłoczona jest ogromnym balonem finansowym o wartości dwóch tysięcy bilionów dolarów—taką sumę osiągnęły różnego rodzaju zobowiązania finansowe. Bankructwo firmy General Motors i potencjalnie całego amerykańskiego przemysłu samochodowego jest jednym z wielu czynników mogących doprowadzić do upadku dolara amerykańskiego, a co za tym idzie całego światowego systemu finansowego.

Taki rozkład systemu doprowadzi do znacznego spadku poziomu życia i cierpienia milionów ludzi. Aby do tego nie dopuścić, my, niżej podpisani, apelujemy o natychmiastowe zwołanie konferencji międzynarodowej w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie nowej architektury finansowej opartej na modelu z Bretton Woods, opracowanego zgodnie z założeniami Franklina D. Roosevelta w 1944 r. Amerykański ekonomista, Lyndon LaRouche, wielokrotnie wyjaśnił w pełni przyczyny obecnego kryzysu systemowego oraz przedstawił środki, które pozwoliłyby na odbudowę gospodarki w ramach nowego systemu Bretton Woods.

My, niżej podpisani, chcemy też zwrócić uwagę na fakt, że Parlament Włoch przyjął propozycję LaRouche’a i 6 kwietnia br. przegłosował ustawę apelującą o „zorganizowanie konferencji międzynarodowej szefów państw w celu stworzenia podstaw dla nowego sprawiedliwego światowego systemu monetarnego i finansowego”.

Wymienione poniżej środki powinny zostać wdrożone w życie, jeśli chcemy naprawić błędny kierunek, który przejęliśmy od momentu, kiedy prezydent Nixon wyeliminował stały kurs wymiany w 1971 r. Jego decyzja doprowadziła do obecnego wzrostu groteskowej, ale jednocześnie drapieżnej formy kapitalizmu, spowodowanego przez pozbawioną wszelkiej kontroli „globalizację” po upadku ZSRR. Uczestnicy konferencji poświęconej nowemu Bretton Woods powinni zadecydować co następuje:

 1. Należy natychmiast wprowadzić ponownie stałe kursy wymiany walut.
 2. Poszczególne rządy powinny przyjąć prawo o zakazie obrotem derywatywami.
 3. Zadłużenie zagraniczne należy umorzyć bądź poddać reorganizacji.
 4. Otworzyć należy nowe linie kredytu państwowego w celu zagwarantowania pełnego zatrudnienia dzięki inwestycjom w podstawową infrastrukturę i postęp naukowo-techniczny.
 5. Należy rozpocząć realizację eurazjatyckiego mostu lądowego jako klucza do odbudowy gospodarki świata, który zagwarantuje nie tylko cud gospodarczy, ale też stały pokój.
 6. Nowy Traktat z Westfalii zagwarantować powinien, by co najmniej przez zbliżające się 50 lat wydobycie surowców naturalnych i ich przetwarzanie odbywało się z myślą jedynie o korzyściach rozwoju wszystkich narodów tego świata.
My, niżej podpisani, jesteśmy przekonani, że tak zwana „globalizacja”, drapieżna forma kapitalizmu, okazała się całkowitym fiaskiem we wszystkich obszarach – realnej gospodarki, finansów i moralności. To dobro człowieka musi być sednem gospodarki, która z kolei służyć powinna wspólnemu dobru. Celem nowego światowego systemu gospodarczego jest zagwarantowanie niepodważalnych praw człowieka.

Podpisano
Helga Zepp-LaRouche
Prezydent Instytutu Schillera

...............................................................
Imię i nazwisko                   podpis

...............................................................
Instytucja                      adres

Nowy Bretton Woods—Nowy System Finansowy

 • Co to oznacza?
 • Kto to popiera?
 • Dlaczego potrzebne?

WYSZUKIWARKA

Pragniemy poinformować, że dotępna jest wyszukiwarka w zasobach polskich stron larouchepub.com.
Pytania i komentarze prosimy kierować

MAPA  STRONY | BIULETYN  INFORMACYJNY | NOWA SOLIDARNOŚĆ | PRACE  LAROUCHE'A | LINKI