Inne Dokumenty


Nowy Bretton Woods


Nowy System Finansowy

 • Co to oznacza?
 • Kto to popiera?
 • Dlaczego potrzebne?

Pierwszego lipca 1944 r. w amerykańskiej miejscowości Bretton Woods (Stan New Hampshire), odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona problemom monetarnym i finansowym ówczesnego świata, zainicjowana przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklina D. Roosvelta. Dnia 22-go lipca 1944 r. powołano Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju obecnie znany jako Bank Światowy. Głównym zadaniem obu instytucji miało być rozwiązywanie problemów ekonomicznych krajów zniszczonych wojną w Europie. Instytucje te rozpoczęły swą działalność na początku 1945 r. Wynnikiem tego spotkania było zapoczątkownie obecnego systemu finansowego i monetarnego. Podstawą, wówczas, nowego systemu było ustalanie stałego kursu walut, dzięki któremu można było ożywić handel. Wartość dolara amerykańskiego została przypisana pewnej wadze złota i do końca 1960 roku była uznawana jako środek zatępujący złoto w transakcjach finansowych, tzw. "System Złotego Standartu". Kursy pozostałych walut były ustanawiane w zależności do dolara amerykńskiego lub złota. Ponieważ długoterminowe inwestycje i handel prowadzone były przy stabilnym kursie walutowym, ryzyko dramatycznych strat w walucie i spekulacji było nieobecne w tym czasie.

Od początku, były pewne perturbacje pomiędzy "wolnym handlem" reprezentowanym przez kolonialną politykę brytyjskiej delegacji a konceptem reprezentowanym przez Prezydenta Roosvelta, ktróry powiedział brytyjskiemu Sir Winstom Churchillowi już na początku 1941 r., iż Stany Zjednoczone Ameryki nie podjęły się walczyć w wojnie aby przywrócić brytyjskie kolonie. Po śmierci Roosvelta na nieszczęście, jego rozumienie powojennej polityki gospodarczej zostało porzucone poprzez następnych prezydentów (poza John F.Kennedym). A Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy wkroczyły jako narzędzia neo-kolonialnego rabunku, w imieniu bazującej w Londynie oligarchii. Kiedy w końcu Prezydent Nixon, pozbył się zabezpieczenia dolara w złocie, odszedł od złotego standartu, w 1971 r. nastąpiła likwidacja systemu Bretton Woods.

W zawołaniu o Nowe Bretton Woods LaRouche określił pięć stopni jakie powinno się podjąć:
1. Rządy nie powinny ratować zbankrutowanych spekulantów tj. rynek derywatyw i innych papierowych wartości, upadnie sam jak powinien: jest to tylko papier! Jednym niezbędnym krokiem jaki powinien rząd uczynić to zbepieczyć ludzi, produkcyjne przedsiębiorstwa, i użyteczny handel w twardych dobrach i związany z obsługą naukowo - badawczą.

2. Kredyt i publiczne zadłużenie Skarbu Państwa powinno być chronione za wszelką cenę; inaczej potrzebne postępowanie do gospodarczej odbudowy i wzrostu nie powiodą się.

3. Nie może nastać masowa ewikcja lub załamanie w kontynuacji niezbędnej produkcji i dystrybucji niezbędnych dóbr i usług. Podczas depresji gospodarczej w 1929-31 r. okropne błędy zostały popełnione poprzez administrację Hoover'a, a zwłaszcza przez Andrew Malllon’a et al. To nie może być powtórzone w żadnym państwie.

4. Prezydent USA musi działać w połączeniu z innymi rządami, by umieścić obecny system monetarny i finansowy w stan bankructwa i zastąpić go nowym światowym systemem monetarnym.

5. Powszechny program odbudowy musi być zaadoptowany dla wspierania natychmiastowej odbudowy w światowym handlu twardymi dobrami i zapewnić pilnie powszechnie potrzebną stymulację dla prywatnych ekonomi biorących udział państw. Podstawą takiego programu jest Euroazjatycki Most Lądowy.


,jest dostępna w książce "What Australia Must Do Survive the Deprerssion" i pod adresem internetowym : www.cecaust.com.au)
 • Komunikat prasowy nr1 wrzesień 2001

 • Największy kryzys oznacza też największą szansę.
  LaRouche apeluje o eurazjatycki most lądowy.
 • Apel do Prezydenta Clintona:

 • WYSZUKIWARKA

  Pragniemy poinformować, że dotępna jest wyszukiwarka w zasobach polskich stron larouchepub.com.
  Pytania i komentarze prosimy kierować

  MAPA  STRONY | BIULETYN  INFORMACYJNY | NOWA SOLIDARNOŚĆ | PRACE  LAROUCHE'A | LINKI